Her starter forventningens glæde

Vores chauffører

I forbindelse med ansættelse hos Ørslev samarbejder vi med eksterne konsulenter med henblik på at opkvalificere vores chauffører til at kunne klare enhver konfliktsituationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, således at de kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation.
Derved kan chaufførerne med deres personlige fremtræden og adfærd være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige situationer i relation til brugerne og kolleger.

Chaufførerne er herudover uddannet i at reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

Desuden har Ørslev tilknyttet en uvildig coach, der har en baggrund som kørelærer og faglærer inden for persontransportområdet samt har deltaget i et generelt coachforløb i forbindelse med motivation af og trivsel hos medarbejdere. Han deltager 1-2 gange om måneden i chaufførernes hverdag, og samtidig følger han med hjemme fra kontoret via et trakingsystem, som fortæller hvordan den enkelte chaufførs kørsel foregår med hensyn til hændelser, brændstofforbrug og øvrig adfærd i forbindelse med kørslen.

Herudover afholder vi arrangementer for vores medarbejdere, så vi styrker vores sammenhold i hverdagen for at opnå et levende og tæt engagement i hinandens hverdag. Derved opnås en større mulighed for at kontakte hinanden, hvis der i dagligdagen opstår akutte udfordringer, eller man som medarbejder ønsker en snak, såvel om personlige som arbejdsmæssige emner. Der er etableret en forening til at planlægge disse arrangementer ud fra interesser og sammensætning af medarbejdere, så arrangementerne bliver attraktive og at flest mulige medarbejdere ønsker at være en del af arrangementet.

Førstehjælp

Førstehjælp og brandbekæmpelse - Førstehjælp Alle vores chauffører deltager løbende på kurser i livredende førstehjælp herunder give hjertemassage brug af hjertestarter hjerte/lungeredning yde indsats ved almindeligt forekommende ulykker yde indsats ved pludselig sygdom. Chaufførerne kan vurdere en opstået hændelse gennem kendskab til...Læs mere

Glatbane

Ørslevs chauffører er en gang om året på glatbane. Glatbanekursus - Ørslevs chauffører er en gang årligt på efteruddannelse i glatbane med egne busser, hvor de kører i den type bus, de kører i til dagligt. Manøvrerne på køreteknisk anlæg tager udgangspunkt i situationer fra chaufførernes hverdag. Hermed får de et indgående kendskab til,...Læs mere

Interne kurser i lovgivning

Hos Ørslev ligger vi stort vægt på sikkerheden. Interne kurser i køre-hviletidsbestemmelserne - Hos Ørslev har vi øget firmaets og chaufførernes fokus på lovgivningen. Vi afholder derfor løbende interne kurser i bl.a. køre- og hviletidsbestemmelserne, så alle chauffører altid er opdateret på de nyeste ændringer. Køre- og hviletidsbestem...Læs mere