Her starter forventningens glæde

Førstehjælp

Førstehjælp og brandbekæmpelse

Førstehjælp
Alle vores chauffører deltager løbende på kurser i livredende førstehjælp herunder

  • give hjertemassage
  • brug af hjertestarter
  • hjerte/lungeredning
  • yde indsats ved almindeligt forekommende ulykker
  • yde indsats ved pludselig sygdom.


Chaufførerne kan vurdere en opstået hændelse gennem kendskab til grundlæggende principper for typiske faremomenter og adfærdsmønstre på et skadested, herunder primært foretage indsats, eksempelvis evakuering af personer i eller ved køretøjer og tilskadekomne, således at ulykken ikke forværres, tilkalde hjælp og yde førstehjælp, indtil redningstjenester overtager skadestedsledelse og prioriteret indsats.

Vi afholder løbende førstehjælpskurser udelukkende for vores chauffører, så de bliver trænet i at håndtere situationer som kan opstå specifikt for vores kunder på vores ruter. På den måde sikrer vi, at chaufførerne er rustet på bedste mulig måde til at håndtere deres hverdag.

Brandbekæmpelse
Chaufførerne har kendskab til forebyggelse af brand i busser og er i stand til at anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage korrekt alarmering.

Via et grundlæggende kendskab til teknikker og metoder kan de sikre passagerernes evakuering i tilfælde af brand.

Alle vores busser er naturligvis udstyret med førstehjælpskasse og ildslukker.